Årsmøte med Juvente Bjørgvin

26.09.2018

Andre etasje i Håsteinsgaten 17, Laksevåg

Bjørgvin

I samsvar med Juventes vedtekter, §3, Punkt 3, innkalles det til Juvente Bjørgvins 2. årsmøte.

Deltagere:
Alle medlemmer i aldersgruppen 12–25 år som er medlem i lokallaget kan delta. Alle som har betalt kontingenten har tale-, forslags- og stemmerett.

Foreløpig saksliste:
Sak 1: Åpning av møte (Med introduksjon av lokallagsfadder)

Sak 2: Godskjenning av inkallelse og saksliste

Sak 3: Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– Valg av protokollunderskrivere

Sak 4: Årsmelding
– Budsjett
– Regnskap
– Aktivitet

Sak 5: Valg av styre

Sak 6: Bytte navn til Juvente Bergen?

Sak 6: Aktivitetsplan for neste periode

Sak 7: Budsjett for neste periode

Sak 8: Studentlag

Sak 9: Inkommende saker/eventuelt

Sak10: Avslutning med nyvalgt leder

Innspill:
Har du andre saker du ønsker skal bli tatt opp på møte, kan du sende dem til Sofa@juvente.no innen onsdag 19. september.

Det vil også bli pizza på møte 🙂

Inga Gudrun Pareliussen Austnes – Juvente Bjørgvin

Leder

E-post