Årsmøte med Juvente Oslo studentlag

Gå til påmelding

17.08.2022

Torggata 1, 0181 Oslo (4. etasje)

Oslo studentlag

Tid og sted
Onsdag 17. august klokken 18:00 inviterer Juvente Oslo studentlag til årsmøte, sosialt og pizza i Torggata 1 (4. etasje). Samlingen er gratis og åpen for alle studenter og unge voksne i Oslo mellom 18 og 30 år. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2022 har stemmerett.

Hva skjer?
På møtet skal vi velge nytt styre, i tillegg til å gå gjennom årsmelding, regnskap og budsjett. Vi skal også snakke om hvilke aktiviteter vi ønsker å arrangere og om hvordan vi vil ha det i studentlaget. Årsmøtet er en ypperlig mulighet til å komme med idéer og bli hørt.

Styret må bestå av minst tre medlemmer. Det er mulig å stille til følgende styreverv: leder, nestleder, kasserer, sekretær, medlemsansvarlig, verveansvarlig, politisk ansvarlig og aktivitetsanvarlig. Deltakelse i styret er en utrolig viktig jobb, som ikke nødvendigvis trenger å ta mye tid. Det ser i tillegg veldig bra ut på CVen. 

Saksliste
Sak 1: Åpning av møte 
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 3: Konstituering 
Sak 4: Årsmelding 2021
Sak 5: Regnskap 2021
Sak 6: Arbeidsplan 2022/2023
Sak 7: Budsjett 2022/2023
Sak 8: Innkomne saker 
Sak 9: Valg 
Sak 10: Avslutning av møtet med nyvalgt leder 

Påmelding
For å holde kontroll på hvor mange som kommer ber vi om at alle melder seg på gjennom dette skjemaet. Vi gleder oss til å treffe deg!

Jakub Kuchta – Oslo studentlag

Leder
474 86 589
E-post

Kristian Bøkseth – Oslo studentlag

Økonomiansvarlig
940 35 478
E-post