Kreditt: Pål André Nilsen

Årsmøte-Sunnmøre

22.08.2019

IOGT huset

Årsmøte innkalling
Dato: 22 August 2019
Sted: IOGT huset, Ålesund
Tid: 17:00 – 20:00

Til Juvente Sunnmøre medlemmer

Påmelding sendes på sms til tlf 96047966 eller til Jenny Ulla på messenger. Stemmerett er kun for betalende medlemmer av Juvente.

Saker og vedlegg:
01:19 Åpning av møte
02:19 Godkjenning av møtet og møte protokoll
03:19 Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– valg av protokollunderskriver
04:19 Årsmelding 2018-2019
05:19 Regnskap 2018- 2019
06:19 Arbeidsplan for 2019-2020
07:19 Budsjett for 2019
08:19 Inkomne saker
09:19 Valg av nytt styre
10:19 Avslutning av møtet med nyvalgt lede

Jenny Ulla – Juvente Sunnmøre

Leder
96047966
E-post