fotografert av: Pål Andrè Nilsen

Cosplay aften og årsmøte med Juvente Sunnmøre

24.09.2019

Vibes

Sunnmøre

Halo kjære nørds!

Håper dere er giret for å spise pizza, drikke brus og ikke minst skape. Vi samles 17:00-20:00 for å lage cosplay. Vi deler ut worbla, EVA foam og clay foam. Vi skal også ha årsmøtet samtidig. Dette betyr at dette arrangementet blir gratis for alle.

Påmelding skjer ved å gi beskjed til Jenny Ulla, enten på facebook, sms eller epost. (96047966 – silver.note34@gmail.com)

Stemmerett er kun for betalende medlemmer av Juvente.
Saker og vedlegg:
01:19 Åpning av møte
02:19 Godkjenning av møtet og møte protokoll
03:19 Konstituering
– Valg av møteleder
– Valg av referent
– valg av protokollunderskriver
04:19 Årsmelding 2018-2019
05:19 Regnskap 2018- 2019
06:19 Arbeidsplan for 2019-2020
07:19 Budsjett for 2019
08:19 Inkomne saker
09:19 Valg av nytt styre
10:19 Avslutning av møtet med nyvalgt lede

INNGANGSPRIS:
GRATIS

Vi tilbyr hygge og god stemning.

Jenny Ulla – Juvente Sunnmøre

Leder
96047966
E-post