Ekstraordinært årsmøte med Juvente Grenland

19.07.2018

Kløvervegen 6D, Porsgrunn

Grenland

Vi møter opp i huset til Tordis-Maria, Kløverveien 6D, klokka 17.00.

Saksliste

Sak 1 godkjenning
Sak 1.1 godkjenning av inkallelse
Sak 1.2 godkjenning av saksliste
Sak 2. Konstituering
Sak 2.1 valg av møteleder
Sak 2.2 valg av referent
Sak 2.3 valg av protokollunderskriver
Sak 3 valg
Sak 3.1 valg av lokallagsstyre
Sak 4 avslutning av møtet med nyvalgt leder.

Siden dette er et ekstraordinært årsmøte, det vil si årsmøte nummer to i år, vil man kun kunne vedta saker fra sakslista over.

Astrid Bergheim Kringstad – Juvente Grenland

Leder
97628965
E-post