Jubileumslandsmøte – 30 års engasjement

01.07.2022 – 03.07.2022

2. juli feirer Juvente 30 års jubileum! I 1992 slo DNTU og NGU seg sammen til å bli Juvente, på det ekstraordinære landsmøtet Xtra. Dette vil vi feire og setter derfor landsmøtet til samme dato som for 30 år siden. Lørdagen vil det bli festmiddag der vi tar et tilbakeblikk på 30 år med ungdomsengasjement.

Sted for landsmøtet er ikke spikret ennå, men sett av datoen!

Hva er et landsmøte?
Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og er en unik mulighet for å være med å påvirke Juventes fremtid. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal
mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen for den kommende perioden.
Delegater:
Delegater er en person som er valgt som representant på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer laget var i 2021. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke.
Frister:
–  Frist for å sende inn saker til årets landsmøtet er 1. mai 2022. Det er også mulig å sende inn uttalelser. Påmelding til landsmøtet kommer snart.
Smittevern: 
Før landsmøtet: Dersom du føler deg syk, er i karantene eller isolasjon skal du IKKE komme på det fysiske landsmøtet. Dette gjelder også dersom din kommune har regler mot å reise ut av kommunen. Vi vet ikke ennå hvordan smittevernsrådene er. Landet er åpnet opp igjen, men ting kan fortsatt forandre seg i hver kommune, så følg med på din egen kommunes retningslinjer. Vi kommer til å oppdatere våre retningslinjer for smittevern på landsmøtet, når vi nærmer oss landsmøte.

Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Leder
457 31 336
E-post