Jubileumslandsmøte – 30 års engasjement

Gå til påmelding

01.07.2022 – 03.07.2022

Oslofjord Folkehøgskole

Er du klar til Juvente 30. ordinære landsmøte? I år blir det ekstra spesielt med jubileumsmiddag og som alltid viktige saker! 1.-3. juli blir det landsmøte på Oslofjord Folkehøyskole ved Stabekk, rett utenfor Oslo.

2. juli feirer Juvente 30 års jubileum! I 1992 slo DNTU og NGU seg sammen til å bli Juvente, på det ekstraordinære landsmøtet Xtra. Dette vil vi feire og setter derfor landsmøtet til samme dato som for 30 år siden. Lørdagen vil det bli festmiddag der vi tar et tilbakeblikk på 30 år med ungdomsengasjement.

Hva er et landsmøte?
Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og er en unik mulighet for å være med å påvirke Juventes fremtid. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal
mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen for den kommende perioden.
Delegater:
Delegater er en person som er valgt som representant på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer laget var i 2021. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke.
Frister:

–  Frist for å sende inn saker til årets landsmøtet er 1. mai 2022. Det er også mulig å sende inn uttalelser.
–  Landsmøtepapirene sendes ut senest 1. juni i henhold til vedtektene.
Påmelding:
På landsmøtet kan du stille enten som delegat, observatør eller gjest. Delegater må velges av lokallagene unntatt direktemedlemmer (kontakt styreleder Sarah på sarah@juvente.no dersom du ikke tilhører et lokallag). Alle ordinære medlemmer i Juvente kan stille som observatør. Gjester er formelt inviterte personer til landsmøtet.
Påmelding gjøres her: https://forms.office.com/r/tBxEFdmrFa

Sentralt

Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Leder
457 31 336
E-post