Juventes 22. landsmøte

Gå til påmelding

23.06.2023 – 25.06.2023

Gon Camping (Gonveien 100, 3260 Larvik)

Sentralt

Er du klar for årets landsmøte?

Det er tid for Juventes 22. ordinære landsmøte. Denne gangen avholdes landsmøte på idylliske Gon Camping rett utenfor Larvik.

 

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og det gir deg en unik mulighet til å påvirke Juventes fremtid! På landsmøtet går vi igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente på både kort og lang sikt, bestemmer våre synspunkter i ulike politiske saker, tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret (SST), økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), kontrollkomiteen (KK), og valgkomiteen vår (VK). Landsmøtet er altså der det bestemmes hva Juvente skal jobbe med, og hvem som skal styre organisasjonen videre etter landsmøtehelgen. Så her håper vi du har mulighet til å stille. Din stemme teller!

 

Delegater:

Delegater er personer som er valgt til å være representanter på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer som var i laget i 2022. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke. Antall delegater lokallagene kan stille med vil sendes med innkallingen.

 

Frister:

  • Frist for å sende inn saker til årets landsmøte er 23. april 2023.
  • Det er mulig å sende inn uttalelser dersom ønskelig.
  • Landsmøtepapirene sendes ut senest 23. mai i henhold til våre vedtekter.
  • Påmeldingsfrist er 23. mai, en måned før landsmøtet.

 

Vedtekter: https://juvente.no/om-juvente/grunndokumenter/

 

Påmelding:

På landsmøtet kan du velge å stille som enten delegat, observatør eller gjest. Delegater må velges av lokallagene. Dersom du er direktemedlem må du ta kontakt med André på andre@juvente.no dersom du ønsker å stille som delegat. Direktemedlemmer er de som ikke tilhører noe lokallag. Alle ordinære medlemmer i Juvente kan stille som observatør, dersom de ikke blir valgt inn som delegat. Gjester er formelt inviterte personer til landsmøtet. Påmelding gjøres ved å trykke på “Gå til påmelding” øverst.

André Thomassen Haugen

Fungerende nestleder
911 35 195
E-post