Juventes 22. landsmøte

Gå til påmelding

26.08.2023 – 27.08.2023

Storstua (Juventekontoret/IOGT huset), Torggata 1, 0181 Oslo.

Sentralt

Er du klar for årets landsmøte?

Det er tid for Juventes 22. ordinære landsmøte! Denne gangen avholdes landsmøte i storstua på IOGT huset i Oslo, i samme bygg/etasje som Juventekontoret!

 

Hva er et landsmøte?

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og det gir deg en unik mulighet til å påvirke Juventes fremtid! På landsmøtet går vi igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente på både kort og lang sikt, bestemmer våre synspunkter i ulike politiske saker, tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret (SST), økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU), kontrollkomiteen (KK), og valgkomiteen vår (VK). Landsmøtet er altså der det bestemmes hva Juvente skal jobbe med, og hvem som skal styre organisasjonen videre etter landsmøtehelgen. Så her håper vi du har mulighet til å stille. Din stemme teller!

 

Delegater:

OBS: Ny endring! Lokallagene har godkjent at årets delegatfordeling endres slik at alle betalende medlemmer kan melde seg på landsmøtet, uavhengig av lokallagene. Det er totalt 43 delegatplasser.

Delegater er personer som er valgt til å være representanter på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer som var i laget i 2022. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke. Antall delegater lokallagene kan stille med vil sendes med innkallingen.

 

Frister:

  • Frist for å sende inn saker til årets landsmøte er 23. april 2023.
  • Det er mulig å sende inn uttalelser dersom ønskelig.
  • Landsmøtepapirene sendes ut senest 2. juni i henhold til våre vedtekter.
  • Påmeldingsfrist er utsatt til 1. august, pga nye endringer.

 

Vedtekter: https://juvente.no/om-juvente/grunndokumenter/

 

Påmelding:

På landsmøtet kan du velge å stille som enten delegat, observatør eller gjest. Delegater har tale- forslag- og stemmerett på landsmøtet. Ved påmelding blir du bedt om å enten velge et lokallag eller direktemedlem. Her velger du enten ditt nærmeste lokallag eller det fylket du bor i. Dette er for å ha oversikt over det geografiske mangfold på landsmøtet.

Delegater må velge normalt av lokallagene. Direktemedlemmer er de som ikke tilhører noe lokallag. Alle ordinære medlemmer i Juvente kan stille som observatør, dersom de ikke får plass som delegat. Gjester er formelt inviterte personer til landsmøtet. Påmelding gjøres ved å trykke på “Gå til påmelding” øverst.

 

Program:

Under kan du se programmet for årets landsmøte!

Sarah Fabricius Blom Jul-Rasmussen

Styreleder
409 74 284
E-post

André Thomassen Haugen

Styreleder
911 35 195
E-post