Landsmøte 2020!

19.06.2020 – 21.06.2020

Fossheim leirsted

Sentralstyret

Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente. Med andre ord, det er ingen som bestemmer over dette møtet. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året i fjor, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret , økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Landsmøte 2020 er satt til 19. – 21. juni 2020. Offisiell innkalling vil bli sendt ut til alle Juventes medlemmer, lokallag og andre tillitsvalgte minst 3. måneder før Landsmøtet (i henhold til vedtektene til Juvente). Som betalende medlem eller som lokallag har du / dere mulighet til å sende inn saker som du / dere ønsker at landsmøte skal behandle. Informasjon om frist til dette kommer, men tenk gjerne allerede nå på om du / dere har noen saker på hjertet!

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post