Landsmøte 2021

Gå til påmelding

25.06.2021 – 27.06.2021

Oslo

Sentralstyre

Velkommen til Juventes landsmøte 2021!

25. – 27. juni 2021 er det tid for Juventes 20. ordinære landsmøte! Vi satser på å kunne ha landsmøtet i Oslo-området, men er også forberedt på å skulle ha det digitalt dersom smittesituasjonen tilsier det.

Hva er et landsmøte?
Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og er en unik mulighet for å være med å påvirke Juventes fremtid. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal
mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen for den kommende perioden.

Delegater:
Delegater er en person som er valgt som representant på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer laget var i 2020. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke.

Frister:
– Fristen for å sende inn saker til landsmøtet gikk ut 25. mars.

Her finner du mer informasjon om årets Landsmøte. Dersom du har spørsmål om landsmøtet er det bare å ta kontakt! Vi gleder oss til årets landsmøte!

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post