Utvidet sentralstyremøte

29.03.2019 – 31.03.2019

Torggata 1, oslo

Sentralstyret

Sentralstyre er Juventes høyeste organ mellom landsmøtene, og skal blant annet lede organisasjonen mellom landsmøtene basert på vedtektene og vedtakene som er gjort av landsmøte. Hver 6-8 uke har vi styremøter, hvor vi behandler saker som angår Juvente. Har du noen saker du mener vi bør ta opp? Da er det bare å sende dem inn! Både lokallag og enkeltmedlemmer kan sende inn saker som ønskes behandlet på møtet

Saker som ønskes behandlet, må meldes til styreleder innen 7 dager før møtestart. Det vil si at dersom du ønsker at saken skal bli behandlet møtehelgen 29.-31. Mars må det være sendt inn innen 22. mars.

Denne helgen inviterer vi også lokale representanter til lokallagssamling! Lokallagsamlingen vil foregå samtidig som sentralstyret har møte, og det vil være fellesøkter hvor både sentralstyret og representantene fra lokallagene deltar. Samlingen vil fokusere på lokallagenes styrker og utfordringer, og det vil være et forum for utveksling av ideer og erffaringer som er nyttige å ha med segi lokallagsdriften. Programmet er ikke helt satt enda, men vi vil gjerne ha innspill fra dere til hva dere ønsker å lære når dere ikke har øktene sammen med sentralstyret. Ønsker kan sendes til christina@juvente.no

NB: Hvert lokallag har kun én representant hver.

Vi vet at det er tid for årsmøter i mange lokallag i Juvente akkurat nå, derfor oppfordrer vi de lokallagene som nettopp har hatt årsmøte om å sende en representant som har blitt valgt til å sitte i styret i 2019. Dersom dere ennå ikke har gjennomført årsmøte for 2019 er det lurt å sende noen som sitter i styret, og som ønsker å fortsette i perioden som kommer. Dette for at man ikke skal lære opp noen som ikke lengre ønsker å sitte i styret. Tradisjonelt sett har det vært lokallagets leder som har deltatt på denne samlingen, dersom leder ikke kan stille velger styret en annen representant for lokallaget til denne helgen.

Samlingen er gratis og vil finne sted på Juventes kontorer i Torggata 1 i Oslo. Juvente dekker mat og overnatting for helga, i tillegg til billigste reisemåte til og fra Oslo. Vi starter klokken 18 på fredag, og forventer å være ferdig rundt klokken 15 på søndag.

Vi ber om at påmeldinger kommer så raskt som mulig, og senest innen søndag 10. mars, siden vi må organisere overnatting. Kontakt nestleder Karianne Sveistrup dersom du har spørsmål. Påmelding sendes til karianne@juvente.no innen 10. mars. Eventuelle spørsmål er det bare å sende på samme e-post, eller på telefon 478 69 401.

Påmeldingen må inneholde:

  • Navn slik det står på legitimasjonen din
  • Telefonnummer
  • Navn og kontaktnummer til en foresatt
  • Eventuelle allergier og andre behov
  • Eventuelle ønsker om temaer å ta opp i løpet av helga (dette kan også ettersendes dersom du kommer på noe senere)

Vi gleder oss til å se dere der!

Med vennlig hilsen Juventes sentralstyre

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post