Intro image

Prosjekter >Kolon > E-ressurser

E-ressurser

På denne siden har vi samlet relevante ressurser til bruk i undervisning om rusmidler. Målgruppen for materialet er ungdom i alderen 12-16. Ressursene på denne siden er utarbeidet av Juvente, og alt materialet er gratis å bruke.

 

Undervisning om rusmidler for ungdom: E-læring

Gå til e-læring

Juventes e-læringsopplegg Kolon er rettet mot ungdom mellom 13 og 15 år, men er også et nyttig verktøy for andre ungdomsgrupper.  I Kolon kombinerer vi fakta om alkohol og cannabis med videoer, bilder og oppgaver. I den andre delen av opplegget fokuserer vi på det å ta egne valg – kunnskap om hva dette innebærer og refleksjon rundt hva som er det beste valget for enkeltpersonen.

Vi anbefaler å hovedsakelig benytte e-læringen i små grupper eller individuelt, da e-læring fungerer optimalt når eleven kan gå gjennom innholdet i eget tempo. Hver elev får en poengsum ved endt opplegg. Å fullføre e-læringen tar i gjennomsnitt 1 – 1,5 skoletimer.

Nettside med fagartikler om rusmidler: La Oss Snakke Om

Gå til nettside

Vi har laget en egen Wiki med lettleste fagartikler spesielt for ungdom. Her kan man søke på det rusmiddelet man vil lære mer om.

Hefter til undervisning

Gjennom Kolon er flere læringsressurser for bruk av ungdom under utvikling. Foreløpig er våre hefte “Dette må du vite om alkohol og cannabis” og “Dette trenger du å vite om avkriminalisering og legalisering” tilgjengelig på SubjectAid. Gjennom lenkene under kan du få se materialet og bestille klassesett gratis.

Video

Legalisering og avkriminalisering

I denne videoen forklares legalisering og avkriminalisering. Her er begrepene kontekstualisert ut ifra norske forhold og konsekvenser for ungdom.

 

Effekter av alkoholbruk

I denne videoen settes alkoholbruk inn i et samfunnsperspektiv.

 

Cannabisvideo 1

Denne videoen tar for seg individuell bruk av cannabis.

 

Cannabisvideo 2

Denne videoen tar for seg samfunnsmessige konsekvenser av cannabisbruk og berører blant annet ruspolitikk og legalisering.

Kontaktperson

Kristine Flatnes

Prosjektleder
976 94 353
E-post