Amazing Race


Gruppe og type:
Liten til mellomstor, diverse aktiviteter

Beskrivelse: Bli bedre kjent med lokalområdet gjennom å sette opp et stort rebusløp inspirert av Amazing Race. Ved hjelp av ledetråder og kart skal lagene finne frem til ulike poster plassert rundt om i området. Hver post inneholder en oppgave lagene skal gjennomføre raskest og best mulig. Godkjent løsning lar lagene få neste ledetråd.

Hva trengs?

  • Et sted å være (gjerne ute)
  • En god plan
  • Nok ledere
  • Utsyr til postene

Planlegging: Denne aktiviteten krever god planlegging. Dere bør først bestemme dere for hvor dere vil være og hvor stort område dere ønsker å bruke. Skal det være midt i byen, inne i et lokale eller i området rundt hytta Det kan være lurt å lage oppgavene tidlig, og kanskje til og med teste løypa selv. Trengs det noe spesielt til aktivitetene kan det være greit å kjøpe dette inn i forkant. Husk å sette opp postene før deltakerne kommer, så det ikke blir for mye venting. Dersom dere skal bruke kart må disse printes. Dere må også fordele hvem som er ansvarlig for hver av postene. Ofte kan noen poster være ubemmanet, mens andre trenger en leder.