Avisutklipp

Gruppe og type: Liten til stor (avhengig av lokale), ideologisk aktivitet

Beskrivelse: Media framstiller av og til virkeligheten litt feil. De overdimensjonerer enkelte saker, noe som fører til feil oppfatning av hva som er sannhet. Det kan for eksempel være narkotikabruk blant ungdom og antall overdoser. Dersom man kun leser avisene, kan man få inntrykk av at ”alle” ungdom bruker narkotika. Dersom man ser på statistikker, viser det seg at dette ikke er helt riktig. Mediene krisemaksimerer temaet.

Denne aktiviteten innebærer at lokallaget må lese aviser fast over en periode, gjerne noen lokale og noen større landsdekkende. Klipp eller skriv ut artiklene dere finner, og ta dem med når dere møtes.

Diskuter hvordan klippene framstiller rusgifter. Hva slags inntrykk får dere? Hva er i tilfelle feil/riktig? Undersøk. Denne øvelsen vil være med på å gjøre dere i gruppen mer bevisst hvordan media jobber og skriver om rusgifter. Aktiviteten kan fint komme som første aktivitet i begynnelsen av en periode med fokus på mediehåndtering og leserinnlegg.

Hva trengs?

  • Et sted å være (hjemme hos noen, på biblioteket, i et klasserom, eller andre steder dere kan samles)
  • Avisutklipp og utskrifter

Planlegging: Til denne aktiviteten er det viktig at dere begynner planleggingen tidlig, slik at alle får tid til å lese nyheter og ta med seg relevante saker. Dere kan gjerne introdusere prosjektet i slutten av en annen aktivitet og gi medlemmene mulighet til å stille spørsmål. Videre bør dere fordele ansvaret mellom de ansvarlige. Hvem ordner snacks? Hvem markedsfører aktiviteten og inviterer medlemmer?