Ressurser for lokallagAktivitetsbank > Bli kjent-leker

Bli kjent-leker

Speedfriending:

Speed friending er en morsom bli kjent-lek inspirert av speed dating. Alle deltakerne stiller eller setter seg to og to på rekker, eller i en sirkel. Alle skal ha en person ovenfor seg og får to minutter på tomannshånd til å «speedfriende». Når klokken ringer, flytter én rad seg til høyre slik at alle nå møter en ny person. I denne leken er det også mulig å gi parene et tema de skal diskutere, for eksempel fritidsinteresser, framtidsplaner eller hvordan man ble med i Juvente.

Avisleken:

Avisleken er en hektisk bli kjent-lek hvor man må bruke navnene til de andre i gruppa. Alle sitter i en sirkel, på stoler eller på gulvet. En person står i midten med en sammenrullet avis i hånden. Leken begynner ved at noen sier navnet på en av deltakerne, for eksempel “Kari”. Personen i midten skal så prøve å slå Kari forsiktig i hodet eller på beina med avisen. Karis oppgave blir nå å si et nytt navn før hun blir truffet av avisen. Dersom den i midten klarer å slå noen i hodet eller på foten, bytter de plass. Før neste person går inn i midten sier vedkommende et nytt navn.

Klappe navn:

Dette er en morsom navnelek hvor man må konsentrere seg og helst lære flest mulig navn. Det kan være lurt å ta en kjapp presentasjonsrunde før dere begynner, slik at alle har sagt navnet sitt minst en gang. Personen som begynner klapper først en gang og sier samtidig sitt eget navn. Etterpå skal personen velge seg ut en ny person og sende klappet videre ved å klappe mot en annen deltaker og si navnet deres. Da blir det slik: *klapp* – “Hanna”, *pekeklapp* – “Nils”. Slik fortsetter det rundt i ringen. Etter hvert kan man legge inn en regel som gjør at deltakere som sier feil navn eller nøler ryker ut, til man til slutt står igjen med to vinnere.

Riktig rekkefølge:

I denne leken gir lederen gruppa ulike kommandoer, som for eksempel “still dere opp i alfabetisk rekkefølge”, “still dere opp etter fødselsdato” eller “still dere opp etter skostørrelse”. Her kan dere velge om deltakerne skal kunne snakke sammen, eller om de må bruke tegn og miming. Det er også mulig å dele gruppa opp i to lag som konkurrerer om å bli først ferdig og om å ha mest mulig riktig.

Snøballkrig:

Alle deltakerne får utdelt et eller to ark hver. På arket skriver alle 5 fakta om seg selv, uten å røpe hvem de er. Arkene krølles så sammen til snøballer, og det er klart for snøballkrig! Etter en stund roper lederen “stopp”, og alle plukker opp hver sin snøball. Hver person skal nå lese hva som står på arket og prøve å finne ut hvem snøballen tilhører.

M&M-leken:

I M&M-leken åpner dere en pakke med M&M eller annet farga godteri. Hver farge tildeles et spørsmål deltakerne skal besvare. Posen sendes så rundt i ring, hvor hver deltaker plukker opp en M&M og skal så besvare et spørsmålet som passer til fargen. Spørsmålene kan for eksempel handle om interesser, favoritter, vitser, gode minner, noe man gleder seg til eller liknende. Leken fortsetter til posen er tom.

Selvportrett:

Hver deltaker lager en plakat på et ark, hvor vedkommende skal tegne et enkelt selvportrett og skrive noen få opplysninger om seg selv. Lederne bør også lage egen plakat. Aktuelle opplysninger kan for eksempel være hva du driver med på fritiden, hvilke bøker eller musikksjangere du liker, eventuelle søsken eller hva du liker best å spise. Deltakerne skal kort presentere sin plakat for de andre.

Navnebingo:
Lag en 5×5 tabell med plass til å skrive noe i hver rute. Skriv så en påstand i hver rute som det er sannsynlig at stemmer for noen på gruppa. Eksempler kan være: er venstrehendt, driver med idrett, har vært i Sør-Amerika, har deltatt på landsmøte. Gi en kopi til hver person, og be dem gå rundt og snakke med hverandre for å finne et navn å skrive i hver rute. Man kan starte med én linje vannrett, så to, eller man kan gå rett på fullt brett.

To sannheter og en løgn:
Del alle i grupper på 3-4 personer. Hver person skal dele tre påstander om seg selv – to skal være sanne, og en skal være en løgn. De andre på gruppa prøver å gjette hvilken påstand som er løgn.

Rygg mot rygg:
To personer stiller seg opp rygg mot rygg, mens resten av gruppa ser på. Gruppa skal så komme med spørsmål som «hvem er mest opptatt av politikk?», «hvem har mest lyst til å hoppe i fallskjerm?» eller «hvem drikker mest brus?». Dersom man tenker at man drikker mer brus enn den man står rygg mot rygg med holder man opp en hånd. Man skal ikke kunne se om den andre personen holder opp hånda eller ikke. Om bare en av personene holder opp hånda så er de enige, og får et poeng. Dersom ingen eller begge holder opp hånda er de uenige, og får ikke poeng. Etter tre poeng bytter de plass med to andre i gruppa.

Likheter og forskjeller:
Alle på gruppa sprer seg utover, og når man starter alle skal alle finne en person i nærheten av seg som de danner par (eller trio) med. Parene får to minutter på seg til å finne tre ting de har til felles. Videre skal parene finne et annet par å danne grupper på fire med. Her skal man finne tre ting alle fire har til felles. Til slutt skal man finne en ting som er unik for hver person på gruppa. Kanskje har bare en vært i Australia, og bare en har brukket et bein?

Hemmelig oppdrag:
Denne leken kan introduseres på starten av en samling, og oppsummeres på slutten av dagen eller neste gang man sees. Alle får utdelt en lapp med et hemmelig oppdrag formulert som «finn en person som…». Lappene kan for eksempel si: har like mange søsken som deg, elsker samme tv-serie som deg, har besøkt samme land som deg, osv. I løpet av samlingen skal man prøve å ta opp temaet man har fått utdelt naturlig i samtalen, slik at man ikke avslører hva man prøver å finne ut av. Når samlingen oppsummeres spør man først om det er noen som tror de har avslørt en annen persons hemmelige oppdrag. Kanskje sier Aisha «Jeg tror Chris sitt oppdrag var å finne en person med like mange søsken som han selv». Videre spør man om noen har klart oppdraget sitt. Kanskje sier Mo «Jeg skulle finne en person som har besøkt samme land som meg, og fant ut at Nora også har vært i USA». Kanskje har man en liten premie til de som klarte oppdraget sitt?

Upopulær mening:
Alle skal dele en upopulær mening de har, som for eksempel «liker ikke taco», «The Beatles er overvurdert», «ingen burde eie en smarttelefon». Etter hver mening viser de andre om de er enige eller uenige. Påstanden færrest er enig med, vinner!

Ditt navn:
Alle får utdelt tusj og papir. Videre skriver man ned alle bokstavene i navnet sitt og fyller ut med beskrivende ord eller adjektiv om seg selv. Mia kunne for eksempel skrevet “matglad, idrettsaktiv og ansvarlig”, mens Helle kunne skrevet “hundemenneske, edru, lattermild, lesehest og energisk”. Når alle er ferdig med å skrive presenteres resultatene for gruppa.