Ressurser for lokallagAktivitetsbank > Bli kjent-leker

Bli kjent-leker

Speedfriending:

Speed friending er en morsom bli kjent-lek inspirert av speed dating. Alle deltakerne stiller eller setter seg to og to på rekker, eller i en sirkel. Alle skal ha en person ovenfor seg og får to minutter på tomannshånd til å «speedfriende». Når klokken ringen, flytter én rad seg til høyre slik at alle nå møter en ny person. I denne leken er det også mulig å gi parene et tema de skal diskutere, for eksempel fritidsinteresser eller framtidsplaner.

Avisleken:

Avisleken er en hektisk bli kjent-lek hvor man må bruke navnene til de andre i gruppa. Alle sitter i en sirkel, på stoler eller på gulvet. En person står i midten med en sammenrullet avis i hånden. Leken begynner ved at noen sier navnet på en av deltakerne, for eksempel “Kari”. Personen i midten skal så prøve å slå Kari forsiktig i hodet eller på beina med avisen. Karis oppgave blir nå å skynte seg å si et nytt navn før hun blir slått. Dersom den i midten klarer å slå noen i hodet eller på foten, bytter de plass. Før neste person går inn i midten sier vedkommende et nytt navn.

Riktig rekkefølge:

I denne leken gir lederen gruppa ulike kommandoer, som for eksempel “still dere opp i alfabetisk rekkefølge”, “still dere opp etter fødselsdato” eller “still dere opp etter skostørrelse”. Her kan dere velge om deltakerne skal kunne snakke sammen, eller om de må bruke tegn og miming. Det er også mulig å dele gruppa opp i to lag som konkurrerer om å bli først mulig ferdig og om å ha mest mulig riktig.

M&M-leken:

I M&M-leken åpner dere en pakke med M&M eller annet farga godteri. Hver farge tildeles et spørsmål deltakerne skal besvare. Posen sendes så rundt i ring, hvor hver deltaker plukker opp en M&M og skal så besvare et spørsmålet som passer til fargen. Spørsmålene kan for eksempel handle om interesser, favoritter, vitser, gode minner, noe man gleder seg til eller liknende. Leken fortsetter til posen er tom.

Selvportrett:

Hver deltaker lager en plakat på et ark, hvor vedkommende skal tegne et enkelt selvportrett og skrive noen få opplysninger om seg selv. Lederne bør også lage egen plakat. Aktuelle opplysninger kan for eksempel være hva du driver med på fritiden, hvilke bøker eller musikksjangere du liker, eventuelle søsken eller hva du liker best å spise. Deltakerne skal kort presentere sin plakat for de andre.