Debattkafé


Gruppe og type:
Liten til stor (avhengig av plass og organisering), ideologisk aktivitet

Beskrivelse: På debattkafé deles deltakerne i små grupper på 3-5 personer. Hver gruppe får utdelt et tema eller en problemstilling de skal undersøke. Gruppeleder får ansvar for å skrive notater og sørge for at alle får komme med innspill. Etter ca. 15 minutter bytter gruppene bord. Gruppelederen blir sittende på samme bord gjennom hele aktiviteten, men får nye deltakere hver gang resten bytter plass. Når en ny gruppe kommer til bordet presenterer gruppelederen bordets tema og sier litt om hva som har blitt diskutert til nå. Samtalen fortsetter med bakgrunn i dette.

Hva trengs? Et sted å være, penner, papir, noe godt å spise (for eksempel boller og kakao).

Planlegging: Bestem dere for hvilke tema og problemstillinger dere vil at gruppene skal diskutere. Disse temaene bør være relevante for Juvente. Dere bør også sørge for at gruppene har tilgang på nødvendig informasjon. Dette kan være gjennom å søke på internett eller ved at dere deler ut faktahefter.

Videre bør dere fordele ansvaret mellom de ansvarlige. Hvem booker grupperom? Hvem ordner kafémat? Hvem markedsfører aktiviteten og inviterer medlemmer?