Ideologikveld

Gruppe og type: Liten til stor, ideologi / kveldsaktivitet

Beskrivelse: Ideologikvelder kan være så mangt. Alt fra en times gjennomgang av hva Juvente er og står for, til ett, eller ere seminarer på tema som opptar Juvente. En påminnelse om de grunnleggende verdiene Juvente står for kan hjelpe til å styrke engasjementet til alle i laget. Juvente jobber for fred, solidaritet og likeverd for alle, og dette er stikkord som kan være lure å ha med seg om man planlegger en ideologikveld.

Hva trengs?

  • Et sted å være
  • Noen til å holde innledning (kan være noen fra laget eller dere kan invitere noen fra landsstyret eller kontoret)
  • Prosjektor hvis man skal vise lysbilder
  • Noe hyggelig å gjøre etterpå, for eksempel brettspill (se spillkveld) eller mat

Planlegging: Tema for kvelden kan man for eksempel hente fra Juventes prinsipprogram, f.eks. demokrati og menneskerettigheter eller avholdsideen. Det går an å bruke materiell fra prosjektene til Juvente, som Kolon, eller fra bistandsorganisasjonen vår FORUT. Kanskje er det noen andre organisasjoner som jobber med temaet dere har valgt som er aktive der du er, da går det an å spørre om noen der kan hjelpe til med å holde et opplegg.