Ressurser for lokallagAktivitetsbank > Ideologisk bokklubb

Ideologisk bokklubb

Gruppe og type: Liten til mellomstor, ideologisk aktivitet

Beskrivelse: Dersom flere i lokallaget er glad i å lese, kan dere starte en liten bokklubb. Dere kan gjerne stemme over hvilken bok dere skal lese. Neste gang dere samles diskuterer dere det dere har lest. Ekstra fint er det om dere velger bøker som omhandler Juventes ideologiske standpunkter. Slike bøker åpner ofte opp for fine diskusjoner, hvor dere sammen kan utfordre og styrke eget synspunkt. Ta gjerne kontakt for hjelp til å finne relevante bøker. 

Aktiviteten kan gjennomføres digitalt eller med samlinger.

Hva trengs?

  • Et sted å være (eventuelt Zoom, Skype eller Discord)
  • Bøkene dere skal lese

Planlegging: Plukk ut et lite utvalg bøker som passer temaet dere vil ta opp. Arranger så en enkel avstemning slik at alle får være med å bestemme. Ta gjerne kontakt med det lokale biblioteket for å høre om de har flere eksemplarer av boka. Hvis ikke kan dere dele på samme bok, høre lydbok eller kjøpe hver deres. Før hver samling bør det være avklart hvem som er ansvarlig. Denne personen kan gjerne forberede noen enkle spørsmål til diskusjon.

Biblioteket i Stavanger har laget en liste med forlag til gode bøker om rus. Se gjerne om dere finner noen der eller ta kontakt med kontoret for videre hjelp.