Karaoke

Gruppe og type: Liten til mellomstor, diverse aktiviteter / kveldsaktivitet

Beskrivelse: Arranger en koselig karaoke-kveld med lokallaget og syng av full hals. Her kan dere bestemme om alle skal synge samtidig, eller om deltakerne skal kunne skrive seg på en liste og gå opp etter tur. Sørg for å finne gode måter å inkludere også de som ikke ønsker å synge.

Hva trengs?

  • En TV, mikrofoner og karaoke (f.eks. Singstar)
  • Gjerne litt drikke og snacks
  • Eventuelt kan man også skaffe premier til de gjør det bra eller tør å synge først

Planlegging: Hvem tar med karaoke og hvordan skal dere sørge for at alle som ønsker det får synge. Det kan også være lurt å tenke gjennom ca. hvor mange dere blir og hvor stor plass dere trenger. Skal dere ha aktiviteten hjemme hos noen eller må dere låne/leie et lokale?