Kokkekamp

Gruppe og type: Liten til mellomstor (avhengig av kjøkken), konkurranse / matlaging

Beskrivelse: Å lage mat sammen med andre er ofte hyggelig. Hva med å gjøre det litt mer spennende og arrangere en matkonkurranse? Deltakerne deles i grupper på 2-5 personer, som skal konkurrere mot hverandre. Gruppene skal lage hvert sitt måltid bestående av en hovedrett og en dessert, som etterpå skal bedømmes. Dere velger selv om dere vil ha egne dommere, eller konkurrere etter forhåndsbestemte, mer objektive kriterier.

Start kokkekampen med å dele i lag og beskrive hva dere skal gjøre, gå gjerne gjennom kriteriene for bedømming og poenggiving. Lagene får utdelt 100-250 kroner i en konvolutt (hvis dere har butikk i nærheten). Husk å spesifisere når retten skal være ferdig før gruppene begynner planleggingen. Dere bør da tenke på hvor mye tid dere har til rådighet. Dere kan for eksempel sette av 1-1,5 time.

Hva trengs?

  • Et sted å være (gjerne et stort kjøkken, skolekjøkken eller en kantine)
  • Enkelt kjøkkenutstyr
  • Penn og papir
  • Eventuelt ferdiginnkjøpte matvarer

Planlegging: Bestem dere på forhånd for om gruppene skal få penger til å handle på butikken for, eller om de skal få utdelt spesifikke matvarer som blir kjøpt inn på forhånd. Sørg for å ta ut penger på forhånd. Gruppene får pengene i en konvolutt, slik at de enkelt kan ta vare på kvitteringene. 

Matlaging kan ta stor plass og lage mye søl, spesielt om man er en større gruppe. Sørg for å tidlig finne et egnet sted og fordele oppgaver både før og etter aktiviteten. Det er viktig å forlate kjøkkenet i minst like god stand som det var før dere begynte, spesielt dersom dere låner kjøkkenet av noen.