Longest Line

Gruppe og type:  Mellomstor til stor (minst 8), kort lek

Beskrivelse: Deltakerne deles inn i like store lag. Det bør være minst 4 personer per lag. Lagene får en satt tidsfrist på å lage en lengst mulig sammenhengende linje av klær og gjenstander de hadde på/med seg da leken begynte. Her gjelder det å være kreativ for å få linjen lengst mulig. Når tiden er ute må noen kontrollere linjene. Dersom linjen er brutt måles lengden fram til bruddet. Laget med lengst linje vinner.

Husk å sette en regel for hvor mye klær hver deltaker minimum må ha på seg. Det kan også være greit å bestemme på forhånd om personer kan bli del av linjen.

Hva trengs? 

  • God plass: en lang gang, en fotballbane, en gymsal eller en sykkelsti
  • En startlinje: pass på at alle lagenes linje begynner samme sted
  • En stoppeklokke

Planlegging: Longenst Line er en kort aktivitet som krever lite planlegging. Leken passer godt som en del av en aktivitetsdag eller et rebusløp.