Minecraft

Gruppe og type: Liten til stor, digital aktivitet

Beskrivelse: For å gjøre det lettere for medlemmene våre å holde kontakten har Juvente åpnet egen Discord og Minecraft-server. Disse er åpne for alle medlemmer og lokallag i Juvente og passer utmerket til lavterskel, lokal aktivitet. Hva med å avtale faste tider dere kan spille sammen?

Hva trengs?

  • Hver deres pc
  • Minecraft
  • Tilgang til Juventes Discord

Planlegging: Sett dere inn i reglene for både Discord- og Minecraft-serveren. Dersom dere skal arrangere Minecraft som lokallagsaktivitet flere ganger kan det lønne seg å be om eget lokallagsrom på Discord, slik at dere har en enkel kommunikasjonskanal. Avtal dato og klokkeslett, logg på og spill sammen. Dere bestemmer selv hvordan dere vil sette opp aktiviteten. Noen liker å bare være sosiale mens dere spiller fritt hver for dere, andre ønsker kanskje å arrangere konkurranser og/eller felles byggeprosjekter.