Natursti

Gruppe og type: Liten til stor, utendørs / sesongbasert

Beskrivelse: Å være ute med venner er ofte hyggelig og morsomt. Sett opp en rekke poster i et utendørsområde dere kjenner godt. Oppgavene kan være av forskjellige typer, alt fra quiz og gjetteleker (“hvor mange klinkekuler er det i glasset”) til gruppebyggeoppgaver – lage pyramide med så få ben i bakken som mulig eller hjelpe hverandre gjennom et nett. Stafetter og lignende kan også være gøy! Gjør det dere liker!

Kanskje kan det være hyggelig å kombinere naturstien med en grillkveld, eller at man gjør noe hyggelig sammen etter at man har bygget grupper i oppgavene?

Hva trengs?

  • Et sted å være
  • Mange nok ledere til å kunne ha en på hver gruppe eller en på hver post?
  • Mange morsomme aktiviteter

Planlegging: Hvor skal det være? Lage oppgaver i god tid i forkant kan være lurt, kanskje til og med teste de selv eller på noen venner før dere arrangerer aktiviteten. Trengs det noe spesielt til aktivitetene kan det være greit å kjøpe dette inn i forkant. Husk å sette opp postene før deltakerne kommer, så det ikke blir for mye venting.