Quizkveld

Gruppe og type: Liten til stor, kveldsaktivitet / kan gjøres ideologisk gjennom valg av tema

Beskrivelse: Det er viktig for Juvente at medlemmene har kunnskap om organisasjonen og rusfeltet. En morsom måte å tilegne seg denne kunnskapen kan være gjennom å arrangere en quizkveld med Juvente-tema. Gruppen deles inn i flere små lag som konkurrerer mot hverandre. Dere velger selv om dere vil ha en stor quiz eller flere små. Her er det bare å prøve seg fram!

Hva trengs?

  • Et sted å være (hjemme hos noen, i et grupperom på skolen, på en hytte eller et annet sted dere pleier å arrangere aktivitet)
  • Quizspørsmål
  • Blyanter og papir
  • Premie til vinnerlaget
  • Eventuelt litt snacks til å dele på
  • Hvis dere skal ha Kahoot kan det være greit med pc og projektor

Planlegging: Før dere setter i gang er det viktig at dere har tenkt på hvordan dere vil gjennomføre aktiviteten. Skal dere for eksempel bruke penn og papir eller en Kahoot? Hvor mange spørsmål skal dere ha? Dere kan enten lage spørsmål selv eller ta kontakt for å få hjelp.

Tenk gjerne på om dere vil ha et bestemt tema, eller om det skal være en mer generell Juvente-quiz. Dersom dere bestemmer dere for et tema som er nytt for mange kan det være greit å tenke på hvordan dere skal løse dette. Av og til kan det være lurt å snakke sammen om det dere har lært etterpå, og bli enige om hvorfor et av svarene var mer riktig enn alternativene.

Ressurser: Juvente har laget et lite utvalg Kahooter lokallaget kan bruke på samling. Disse blir lagt ut etterhvert som de blir klar til bruk. Så langt har vi en quiz om alkohol, en om alkohol og cannabis og en om verving og lokallag.