Teaterleker

Frys:

To personer får beskjed om å improvisere en hvilken som helst situasjon på scenen eller i midten av ringen. En deltaker i publikum kan når som helst i scenen rope “frys!”, og situasjonen på scenen fryses umiddelbart. Publikummeren skal nå overta posisjonen til en av skuespillerne og starter så en ny improvisasjon med utgangspunkt i nåværende posisjoner. Når den nye scenen har fått etablert seg kan publikum på nytt få muligheten til å rope “frys” og starte en ny scene. Prøv gjerne å passe på at det ikke bare blir de samme hver gang, slik at alle som vil får prøvd seg.

Trollet:

To deltakere stilles opp på scenen eller på gulvet foran de andre. Deltakerne skal nå oppføre seg som et tohodet troll, hvor begge hodene skal snakke synkront. Lekleder stiller enkle spørsmål, som trollet må anstrenge seg for å få begge hodene til å svare på likt og samtidig.

Eksperten uttaler seg:

Også i denne leken skal to deltakere ut i ilden samtidig. Lekleder ønsker publikum velkommen til foredraget, og ber publikum bestemme både hvor foredragsholderen kommer fra, og i hvilket fagområde denne personen har sin ekspertise. Eksperten skal snakke et uforståelig språk (gibberish). Den andre personen fungerer som tolk og skal oversette foredraget til norsk utifra ekspertens tonefall og kroppsspråk.

Følelses berg-og-dal-bane:

To personer begynner med å improvisere en valgfri situasjon. Når scenen er igang kan publikum eller en leder rope ut et navn og en følelse, for eksempel “Ola – sint”. Ola må da bli sint. Videre fortsetter publikum eller lederen med å rope ut navn og følelser og disse må så forsøkes flettes inn i scenen. Etter en liten stund bytter man ut hvem som skal improvisere. Leken kan også spilles med at publikum roper “skift” og at begge skuespillerene da må velge seg en ny følelse.