Temamøte

Gruppe og type: Liten til stor / Ideologisk aktivitet

Beskrivelse: Temamøte eller temakveld er en type ideologikveld, men her er det litt mer konkret. Temakveld er en kveld der man tar opp et tema (for eksempel atomvåpen, alkoholloven, ungdomsrettigheter etc.) og skaper en debatt om det valgte tema. Temakvelder er en god måte å engasjere medlemmer i lokallagene, samtidig som man får nye perspektiv på diverse temaer og finner nye argumenter.

Hva trengs?

  • Et sted å være
  • Noen til å være debattleder (kan være noen fra laget eller dere kan invitere noen fra sentralstyret eller kontoret)
  • Litt snacks og mat til under debatten (Pizza er et veldig godt alternativ)

Planlegging: Tema for kvelden kan man gjerne velge alt etter hva som er aktuelt. Ellers kan man hente tema fra Juventes politisk program (f.eks. ungdomsråd, stemmerettsalder eller kjønnslikestilling). Det er mange aktuelle temaer – kanskje er det noen andre organisasjoner som jobber med temaet dere har valgt som er aktive der du er? Da går det an å spørre om noen der har lyst til å delta på temakvelden og komme med sine argumenter og kunnskap.

Ressurser: Juvente har laget et lite utvalg Kahooter lokallaget kan bruke på samling. Disse blir lagt ut etterhvert som de blir klar til bruk. Så langt har vi en quiz om alkohol, samt en om verving og lokallag.