Tut-aksjon

Gruppe og type: Liten til stor, aksjon

Beskrivelse: Synlighet er viktig for Juvente. En måte å få fram Juventes synspunkter og å bli lagt merke til er gjennom tut-aksjoner. Det fungerer slik at man lager en stor banner (eller -ere) med typiske Juvente-budskap. ”Tut mot rasisme”, ”tut om du er edru”, ”tut for fred”, og lignende. Deretter stiller man seg opp på et sted med noe trafikk (store veier kan være farlige, så velg et sted hvor man ikke setter seg selv eller den øvrige trafkken i fare). Deretter er det bare å sette i gang. Man kan telle tut, eller bare ha det gøy med hver enkelt. Lykke til!

Hva trengs? Et hvitt laken (eller store plakater), maling, type spray eller tekstil (eller bare tusjer til plakater), pinner til å holde lakenet oppe, et sted å være?

Planlegging: Hvem skaffer det som må til av utstyr? Laken, maling osv. Hvor er et bra sted å være? Har man erfaring fra tidligere? Er det noen man bør kontakte på forhånd (politi eller lignende?).