Volleyball

Gruppe og type: Liten til stor (avhengig av sted og organisering), fysisk aktivitet, diverse aktiviteter

Beskrivelse: De fleste av oss vet allerede hva volleyball går ut på. To lag spiller over et nett, hvor målet er å holde ballen i lufta. Hvert lag kan berøre ballen maks 3 ganger før den må sendes over nettet. Treffer ballen bakken får det andre laget poeng. Dere kan velge å spille i sand, i en gymsal eller ute på gresset. Alt dere trenger er et nett eller et stykke tau som skiller banedelene fra hverandre. Spiller dere inne kan dere velge å legge til en regel om at ballen kan berøre bakken en gang hver runde. Da blir det lettere å holde spille gående, spesielt dersom ikke alle har like mye erfaring. 

Hva trengs?

  • En volleyball
  • Et nett eller et stykke tau dere kan spille over
  • Sko eller kjegler til å markere banens størrelse

Planlegging: Før dere kan invitere medlemmer til aktiviteten trenger dere en bane å spille på. Det finnes mange offentlige volleyballbaner utendørs. Disse er som regel åpne for alle og man trenger sjelden å reservere plass. Det er også mulig å låne en gymsal. Regler for utleie varierer ofte fra sted til sted. Vil dere spille innendørs må dere ta kontakt med skolen eller idrettshallen for å høre hvordan de organiserer utleie. Husk å ta med nok baller!