Frifond

Det er langt ifra gratis å arrangere ulike ting som lokallagene våre gjør. Lagene har derfor behov for penger, og de fleste lokallagene får tilgang på dette gjennom en ordning som heter Frifond.

Frifond er rett og slett en pengesekk hvor lagene må søke Juvente om å få penger. Søknaden skal inneholde informasjon om hva slags aktiviteter man har tenkt å gjenomføre, og hvor mye man tror de kommer til å koste. Deretter deles penger ut til lagene.

Send inn ny Frifond-søknad 

Rapporter for tidligere utgifter dere har hatt