Frifond-rapportering

Ressurser for lokallag > FrifondRapportering

Frifond skal rapportes

  •  Penger tildelt før nyttår 2020 skal brukes opp innen desember 2021. Vær obs på nye Retningslinjer Frifond Juvente 2021
  • Lagene skal rapportere på de brukte midlene til sentralleddet, gjennom innsending av et Frifond-regnskap og en kort presentasjon av de gjennomførte aktivitetene på juvente.no/rapportering. Man må rapportere på gamle midler før man kan søke nye. Dette gjelder både for 2020 og 2021 midler.
  • Om midlene ikke er brukt opp, må midlene tilbakebetales Juvente sentralt, som igjen må betale tilbake til LNU. Ubrukte midler må tilbakebetales før et lag kan får nye tildelinger. Tilbakebetalinger overføres til 1503.18.64280 og merkes med «Frifond ubrukte lagsmidler *lokallagsnavn*

Har dere noen spørsmål om rapporteringen? Send en mail til juvente@juvente.no eller en sms til 474 86 589.

 

  • DatoAktivitetUtgifter (dekket av Frifond) 
  • Husk at dato, aktivitetstype og utgiftssum skal være mulig å lese ut av filen dere legger ved
    Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 128 MB.