Frifond-søknad

Her kan dere søke om penger fra Frifond-potten.

Husk å lese inn retningslinjene før dere sender inn søknaden.

I januar 2021 vedtok sentralstyret tre ordinære søknadsfrister i løpet av året, 1. mars, 1. juni og 1. oktober. Hvert lag kan søke om opp til 30 000 kroner ved hver søknad. Er det midler igjen etter siste tildeling blir det utlyst restmidler med siste søknadsfrist 1. desember. Det er mulig å søke midler til enkeltstående arrangementer utenfor søknadsfristen på opptil 3000 kroner.

Penger tildelt i tilskuddsåret 2020 skal brukes opp innen 1. desember 2021. Lokallagene må rapportere før de kan søke nye midler. Det presiseres at man ikke kan ha tilskudd fra flere tilskuddsår på konto samtidig.