Ressurser for lokallagKonflikthåndtering

Konflikthåndtering

Konflikter kan oppstå i alle grupper der mennesker samles, også i lokallag. På en måte kan man si at konflikter er “bra” – de viser at folk bryr seg, og at det er viktig for dem. En konflikt som løses på en god måte kan føre til bedre kommunikasjon og bedre fellesskap. På en annen side kan likevel konflikter være utfordrende, og kan i verste fall bryte opp en gruppe. Derfor er det viktig at man tar tak i en konflikt så snart den oppstår, for en konflikt vil gjerne vokse med tiden.

Konflikter består av to punkter: Saken og relasjonen. Saken er det konflikten handler om, mens relasjonen går på forholdet mellom de partene som er i konflikt. For å løse konflikten må man fokusere på begge delene.

Kilder til konflikt

Det er flere ting som kan bidra til konflikt:

 • Opplevelse av at noe er urettferdig – magefølelsen forteller oss raskt hvis noe ikke oppleves som rettferdig.
 • Uoppfylte behov bidrar også til å skape konflikter. Dette handler om årsaken til at noen sier noe – og denne årsaken er også en nøkkel for å løse konflikten.

Konflikttrappen

Konflikttrappen er en illustrasjon av ulike “nivåer” av konflikt. Jo lenger opp i trappa man befinner seg, jo vanskeligere kan det være å komme frem til en god løsning, men det betyr ikke at det er umulig. Uansett hvordan konflikten håndteres, er det lurt å jobbe for å få den ned til nivå 1 – der er man ‘bare’ uenige.

Hvordan kan man da trappe ned en konflikt? En ting man kan gjøre er å være veldig bevisst på språket man bruker til hverandre. I tabellen under ser du til venstre hva som er lurt å gjøre, mens i høyre kolonne er det noen ting man bør unngå å gjøre i en konflikt.

Lurt å gjøre Ikke lurt å gjøre
 • Undersøke
 • Vis ekte interesse
 • Uttrykk bekymringer og behov
 • Hold deg til fakta
 • Fokuser på problemet
 • Vær lyttende
 • Vær ærlig og oppriktig
 • Vær beroligende i forhold til fremtiden
 • Gi ærlige unnskyldninger
 • Reagere automatisk på følelser
 • Avvise og avbryte
 • Skylde på den andre
 • Overdrive og generalisere
 • Angripe den andre, gi skyld
 • Forsvare seg selv
 • Bruke sarkasme
 • True den andre parten
 • Overfladiske unnskyldninger

Forebygging av konflikter

Her er noen ting som er lurt å tenke på for å unngå at konflikter oppstår:

 • Vær åpen om prosesser, rammer og ansvar
 • Vær ærlig om dine egne motiver
 • La det være gjennomsiktig hvem som har innflytelse o.l.
 • La alle som ønsker det komme til i en prosess
 • Vær streng på vilkår og rammer – alle skal behandles likt
 • Drøft sammen hvordan dere ønsker at fellesskapet skal være for at ingen skal føle seg feil behandlet

Denne teksten er basert på et foredrag av Sylvia Jacobsen i konsulentselskapet Ingerfair.