Verving > Tips og regler

Tips og regler

Vervetips

Hvordan man verver på en god måte kan oppsummeres i en fremgangsmåte på 4 punkter:

  1. Kontakt: Når man skal verve en person er det første en må gjøre å oppnå kontakt med personen. Ofte er et enkelt “Hei” en godt start, gjerne tett oppfulgt av et spørsmål som “har du hørt om Juvente?”
  2. Interesse: Deretter må man skape en interesse hos den man vil verve. Dersom personen ikke har hørt om Juvente før kan du fortelle kort om hva vi er. Hvis personen har hørt om Juvente, kan du spørre hva personen forbinder med organisasjonen. Hva du deretter ønsker å si for å skape interesse er opp til deg, men noen tips er å fortelle om miljøet i Juvente, prosjektene vi driver eller en aktuell politisk sak vi jobber med.
  3. Medlem: Dersom alt har gått bra frem til nå, er neste punkt naturlig nok å spørre om han/hun har lyst til å bli medlem av Juvente. Er svaret ja er vi et medlem rikere, er svaret nei så har du iallefall vist at vi finnes. Husk å forklare medlemsløftet og sørge for at hele innmeldingslappen blir fylt ut og signert. Innmelding kan enten skje på en verveslipp, på innmeldingsskjemaet på juvente.no eller ved at den du verver sender en SMS. Den skal se slik ut: «MEDLEM50 Navn, adresse, postnummer, fødselsdato, e-post, vervet av». SMS-en sendes til 2090, og kontingenten (50 kroner) trekkes fra abonnementet med det samme!
  4. Oppfølging: Etter at du har vervet en person må du huske å sende inn vervingen til kontoret.  Ta gjerne kontakt med den du har vervet og få vedkommende med på aktiviteter.

Regler for verving

For at vervingen skal skje på en fornuftig og rettferdig måte, har vi bestemt noen regler:

  • Når du verver noen, får man ett vervepoeng. I noen perioder kan man gi doble vervepoeng
  • Du får ikke poeng før vedkomne har betalt kontingenten sin, og betaler vedkomne ikke, blir det ikke et vervepoeng heller. Det er altså lurt å ta betalt eller sørge for at de betaler via Vipps, på sms eller per giro!
  • Vervepoeng fra i fjor kan ikke brukes på årets premier, og årets poeng kan ikke bruke på vervepremier neste år. Vervepoengene du samler opp i år, kan brukes neste år på årets premier.
  • Vervepremiene gjelder i det året som er spesifisert på oversikten. For at en verving skal anses som tellende, må den du har vervet betale kontingenten innen 31. desember.
  • Det er ikke tillatt å verve noen som ikke vet at de blir vervet.
  • Det er ikke tillatt å betale kontingenten for noen andre, verken som privatperson eller lokallag.