Foten (Fredrikstad)

Kontaktperson(er)

Per Jansen

Eiendomsstyreleder, Foten
22 27 76 45 / 952 14 571
E-post

Juvente eier en tomt ved Foten badeplass på Onsøy i Fredrikstad. Eiendommen består i dag av ca. 15 dekar tomt, hvorav ca. 4 dekar er en slette som i dag benyttes til fritidsaktiviteter for hyttebeboerne og til avgiftsbelagt parkering på badedager. Eiendommen ligger nær Foten badeplass, så det er flotte bademuligheter.

For nærmere informasjon, ta kontakt med eiendomsstyrets leder, Per Janssen, telefon 22 27 76 45/952 14 571.

Ledige plasser for campingvogner

I dag er det noen familier som bruker Foten til plassering av campingvogner. Disse tar vare på eiendommen ved å klippe gress på de store slettene og annet vedlikeholdsarbeid. Det er lagt inn strøm, slik at det er nok til mange flere campingvogner. Eiendommen ligger nær Foten badeplass, slik at det er flotte bademuligheter. Det er investert i vann og kloakk til eiendommen, og bygget et toalettanlegg med to toaletter og en dusj.

For langtidsleie betaler medlemmer Kr. 4500,- og andre betaler kr. 5000,- til konto nr. 1503.36.46493 Foten Camping innen 1. juli for kalenderåret. Leien er inkludert strøm. For korttidsleie pr. vogn/telt er det kr. 150,- eller kr. 200,- med strøm pr. døgn.

Kostnader for bruk av strøm fordeles på alle leierne etter at sluttregning foreligger. Den fordeles da etter hvor mange døgn leieren har vært der.

All bruk av alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt på eiendommen.

Ta kontakt med:
Per Janssen, Solbakkeveien 1 B, 0678 Oslo
Telefon: 952 14 571
E-Mail: per-jans@online.no