Utvalg og komiteer

I tillegg til landsstyret, har Juvente flere landsmøtevalgte utvalg og komiteer.

Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU)

Petter Holstad

Styremedlem
926 96 496
E-post

Marie Evensen

Medlem, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Thor-Rune Hansen

Medlem, økonomi- og administrasjonsutvalget
993 15 610
E-post

Thomas d’Maar Wessel

Vara, økonomi- og administrasjonsutvalget
911 86 344
E-post

Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

Vara, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Kjetil Vesteraas

Daglig leder
917 44 238
E-post

Valgkomiteen

Ronja Bull

Leder, valgkomiteen

E-post

Cathrine Michelle Hansen Lindgård

Medlem, valgkomiteen
993 46 932
E-post

Åvar Daniel Christiansen

Medlem, valgkomiteen

E-post

Amelia Kristoffersen

Medlem, kontrollkomiteen / Vara, valgkomiteen

E-post

Marthe Elise Selstø

Vara, valgkomiteen

E-post

Jonathan Hildebrand

Vara, valgkomiteen

E-post

Kontrollkomiteen

Stig Johan Berggren

Medlem, kontrollkomiteen
917 95 489
E-post

Amelia Kristoffersen

Medlem, kontrollkomiteen / Vara, valgkomiteen

E-post

Tomas Flaten

Vara, kontrollkomiteen

E-post

Knut Fludal

Medlem, kontrollkomiteen

E-post

Kjetil Bull

Vara, kontrollkomiteen

E-post