Utvalg og komiteer

I tillegg til sentralstyret, har Juvente flere landsmøtevalgte utvalg og komiteer.

Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU)

Thor-Rune Hansen

Medlem, økonomi- og administrasjonsutvalget
993 15 610
E-post

Øyvind Kind Robertsen – ØAU

Styremedlem, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Gjertrud Fludal – ØAU

Vara, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Valgkomiteen

Kontrollkomiteen

Maria Elizabet Aspen

Styremedlem, kontrollkomiteen

E-post

Marie Jahren Fludal

Vara, kontrollkomiteen
470 28 191
E-post