Utvalg og komiteer

I tillegg til sentralstyret, har Juvente flere landsmøtevalgte utvalg og komiteer.

Økonomi- og administrasjonsutvalget (ØAU)

Benjamin Selstø

Leder, Økonomi - og administrasjonsutvalget

E-post

Erlend Bergvoll Sørlie

Medlem, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Gjertrud Fludal – ØAU

Medlem, økonomi- og administrasjonsutvalget

E-post

Bjørn Braathen

1. Vara, Økonomi - og administrasjonsutvalget

E-post

Valgkomiteen

Kristian Bøkseth

Leder, Valgkomité

E-post

Konrad Hjelle

Valgkomité

E-post

Enya Ulvund

Valgkomité

E-post

Kontrollkomiteen

Kaja Mæsel Wadkin

Leder, Kontrollkomité

E-post

Kristine Berg Evensen

Medlem, Kontrollkomité

E-post

Torkil Hyldbakk

1. vara, Kontrollkomité

E-post