Kunnskap > Fakta om rusmidler > Fakta om cannabis

Fakta om cannabis

Cannabis er et rusmiddel som fremstilles av cannabisplanten. Det er det mest utbredte ulovlige rusmiddelet i verden både når det gjelder dyrking og bruk. Det viktigste virkestoffet heter THC, som er en forkortelse for Delta-9-tetrahydrocannabinol. Jo mer THC det er i cannabisen, jo sterkere er ruseffekten. Et annet sentralt virkestoff er cannabidiol, som forkortes til CBD.

Cannabis kan selges i mange former og under flere betegnelser. Noen av de vanligste er:

 • Marihuana: Kan være løst eller presset plantemateriale som inneholder blader, stilker og frø i ulike mengder, eller toppskuddene av hunnplanter med frø.
 • Hasjisj: Formet som seige klumper eller brikker, hovedsakelig bestående av cannabisharpiks med varierende mengder plantemateriale.
 • Cannabisolje: Væske bestående av harpiks destillert gjennom en kjemisk prosess og fri for plantemateriale.

Hvor mange bruker cannabis?

I Norge er det få som prøver cannabis, og enda færre som bruker det jevnlig. Kun 1,7 prosent av de mellom 16 og 64 år oppgir at de har brukt cannabis i løpet av de 30 siste dagene, og det er faktisk færre som bruker det i dag enn det var på 1990-tallet og tidlig på 2000-tallet. Flere menn enn kvinner har brukt cannabis.

Også blant ungdom er bruken lav. I Europa har i gjennomsnitt 16 prosent av skoleelever som deltok i en undersøkelse som heter ESPAD oppgitt at de har prøvd cannabis minst én gang. Norge er blant de landene der bruken er lavest: kun ni prosent av norske gutter og fire prosent av norske jenter oppgir at de noen gang har prøvd cannabis. De fleste av de som prøver, prøver bare én eller noen få ganger.

Skader og problemer forårsaket av cannabis

Cannabisbruk er ikke risikofritt og man kan pådra seg skader hvis man bruker det. Det kan skilles mellom kortsiktige eller akutte effekter, som inntreffer etter kort tids bruk, og langsiktige effekter som kommer som følge av lang tids bruk av cannabis.

Farer ved bruk av cannabis kan være:

 • Fysiske endringer i kroppen som økt hjertefrekvens.
 • Røde øyne, tørr munn og hals, økt appetitt og redusert pustefrekvens.
 • Dårligere koordinasjon.
 • Økt fare for ulykker, for eksempel i trafikken.
 • Risiko for at cannabisbruken kan utløse angst eller psykose.
 • Akutt hjerteinfarkt og hjerneslag ved særlig store doser.

Farer ved å bruke cannabis over lang tid kan være:

 • Svekket læringsevne og dårligere hukommelse.
 • Problemer med lungene som følge av røyking, inkludert økt risiko for lungekreft.
 • Dårligere konsentrasjon og motivasjon til studier eller jobb.
 • Bruk av cannabis under graviditet kan få negative konsekvenser for barnet.

 

Kilder: Bretteville-Jensen 2013, Rusmidler i Norge 2015, ESPAD 2016, Ungdata 2016, NDARC, Folkehelseinstituttet