LandsmøteFullmaktsskjema

Fullmaktsskjema

Et fullmaktsskjema er et skjema som lederen i et lokallag fyller ut – hvor man forteller hvem som skal være representantene til landsmøtet. Det er enten styret eller årsmøtet i laget som bestemmer hvem som skal være representanter, og lederen har ansvar for å sende inn dette til Juventekontoret. I utgangspunktet er fristen for å sende inn oversikt over sine delegater, samt endringer eller strykinger, en uke før møtet starter.

Fullmaktsskjema LM 2019!

Landsmøte 2019
 • Velg lokallag i listen.
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn ditt navn, dette blir din "signatur" på skjemaet.