Landsmøte 2018

Velkommen til Juventes landsmøte 2018! Det finner sted samtidig som sommerleiren. Møtet starter lørdag 4. august, og varer til 5. eller 6. august (alt etter hvor raskt sakene gjøres unna). Husk at alle delegater også må være påmeldt sommerleiren, og at lokallaget må sende inn fullmaktsskjema for sine delegater. Fullmaktsskjema finnes lenger ned på denne siden.

Innkallingen til landsmøtet finner du her

Fullmaktsskjema for delegater

For at man skal kunne representere et lokallag på landsmøte, må det være sendt inn et fullmaktsskjema for delegaten(e). Fullmaktsskjemaet sier at en eller flere personer er valgt til å representere lokallaget og får lov å stemme på vegne av laget. Fullmaktsskjemaet fylles vanligvis ut av leder eller noen andre i lokallagsstyret.

Fullmaktsskjema, landsmøte 2018

 • Velg lokallag i listen.
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn delegatens fulle navn
 • Skriv inn ditt navn, dette blir din "signatur" på skjemaet.

Hvor mange delegater har lokallagene?

Vedtektene bestemmer hvor mange delegater lokallagene kan møte med på landsmøtet, og det bestemmes ut fra medlemstall per 31.12.17. Lag startet etter dette kan møte med to delegater.

 • Juvente Bjørgvin: 2 delegater
 • Juvente Christiania: 3 delegater
 • Juvente Christiansand: 2 delegater (nytt lag)
 • Juvente Frogn: 2 delegater (nytt lag)
 • Juvente Grenland: 4 delegater
 • Juvente Harstad: 3 delegater
 • Juvente Kvitsund: 5 delegater
 • Larvik Juvente: 3 delegater
 • Oslo Juvente: 10 delegater
 • Juvente Sandefjord: 2 delegater
 • Sjøstrand Juvente: 4 delegater
 • Juvente Sunnmøre: 3 delegater
 • Juvente Tønsberg: 3 delegater
 • Juvente Trondheim: 3 delegater

Kontaktpersoner

Øyvind Kind Robertsen

Leder
988 87 882
E-post