Landsmøte 2021

Datoen for landsmøte 2021 er satt til 25. – 27. juni! Vi satser på å kunne ha landsmøtet i Oslo-området, men er også forberedt på å skulle ha det digitalt dersom smittesituasjonen tilsier det.

Hva er et landsmøte?
Landsmøtet er det høyeste organet i Juvente, og er en unik mulighet for å være med å påvirke Juventes fremtid. Landsmøtet går igjennom årsmelding og regnskap fra året før, legger planer for Juvente både på kort og lang sikt, bestemmer hva vi skal
mene om ulike politiske saker, legger opp et budsjett, behandler saker som lokallagene tar opp selv – og sist, men ikke minst, velger hvem som skal sitte i sentralstyret, økonomi- og administrasjonsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen for den kommende perioden.
Delegater:
Delegater er en person som er valgt som representant på landsmøtet. Alle lokallag kan sende et x antall delegater basert på antall betalende medlemmer laget var i 2020. Det er lokallagene selv som bestemmer hvem som skal være delegater fra lokallaget. For direktemedlemmer kan det stilles med to delegater fra hvert fylke.
Frister:
– Saker som skal behandles på landsmøtet må være sendt og mottatt av sentralstyret minst tre måneder før landsmøtet starter, altså senest 25. mars. Sentralstyret i Juvente kommer deretter til å behandle sakene i styret, og kommer med sin innstilling til landsmøtet. Alle saker kan sendes til christina@juvente.no
Mer informasjon om frister og påmelding for delegater sendes ut til alle lokallag senest 25. februar sammen med 1. innkallingen til landsmøtet.
Hold av datoen nå!

Kontaktpersoner

Christina Babington

Leder
910 06 229
E-post