Grenland (Porsgrunn, Skien og omegn)

Kontaktperson(er)

Astrid Bergheim Kringstad – Juvente Grenland

Leder
97628965
E-post

Grenland er et lokallag som dekker Porsgrunn, Skien og kommunene rundt. De fleste medlemmene er mellom 15 og 25 år. Lokallaget tar inn nye medlemmer hele året. Du kan like lokallagssiden på Facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Sosiale medier:
Facebookside: https://www.facebook.com/juventegrenland/
Instagram: https://instagram.com/grenlandjuvente