Grenland (Porsgrunn, Skien og omegn)

Kontaktperson(er)

Astrid Bergheim Kringstad – Juvente Grenland

Leder
97628965
E-post

Grenland er et lokallag som dekker Porsgrunn, Skien og kommunene rundt.

Sentralstyret har valgt at lokallag skal bli fulgt opp av en person i styret. For Grenland er dette John-Erik Forland Mo.