Gon ligger i Larvik, og har gode bademuligheter!

Larvik

Kontaktperson(er)

Åvar Daniel Christiansen – Larvik Juvente

Leder
97729073
E-post

Larvik Juvente er et lokallag i Juvente. Det dekker Larvik med kommuner rundt. Laget eier hytta Gon.

Sentralstyret har valgt at lokallag skal bli fulgt opp av en person i styret. For Larvik er dette Astrid Bergheim Kringstad.