Oslo

Kontaktperson(er)

Cassandra Ophelia Nordheim – Oslo Juvente

Leder

E-post

Oslo Juvente er et lokallag som dekker alle bydeler i Oslo. Laget er med i Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente, og eier Kirkevik, en eiendom på Nesodden.

Sentralstyret har valgt at lokallag skal bli fulgt opp av en person i styret. For Oslo er dette Christina Babington.