Oslo

Kontaktperson(er)

Elin Thommesen – Oslo Juvente

Leder
94867566
E-post

Sarah Fabricius Jul-Rasmussen – Oslo Juvente

Kasserer
45731336
E-post

Oslo Juvente er et lokallag som dekker alle bydeler i Oslo. Laget er med i Oslo, Akershus og Østfold krets av Juvente, og eier Kirkevik, en eiendom på Nesodden. De fleste medlemmene er mellom 12 og 20 år. Lokallaget tar inn nye medlemmer hele året. Bli gjerne med i lokallagsgruppa på Facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer. Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Sosiale medier:
Facebookside: https://www.facebook.com/oslojuvente/
Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/oslojuvente/
Instagram: http://instagram.com/oslojuvente