Søndre Nordstrand

Kontaktperson(er)

Thale D. – Søndre Nordstrand

Leder

E-post

Juvente Søndre Nordstrand er et lokallag i som dekker bydel Søndre Nordstrand i Oslo

Sentralstyret har valgt at lokallag skal bli fulgt opp av en person i styret. For Søndre Nordstrand er dette Karianne Fremo Sveistrup.