Samarbeidspartnere og nettverk

Juvente er som organisasjon med i, eller på andre måter tilsluttet, mange andre nettverk og organisasjoner. Her finner du en oversikt over alle disse.

Actis: Actis er rusfeltets samarbeidsorgan, og er en paraplyorganisasjon for 29 norske organisasjoner som jobber med ruspolitikk, forebygging, behandling og oppfølging av mennesker som har eller har hatt avhengighetsproblemer og pårørendearbeid.

AV-OG-TIL: AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon for alkovett som setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.

DNT – Edru Livsstil: En av Juventes to voksenorganisasjoner. DNT – Edru Livsstil driver rusforebyggende arbeid og er et fellesskap for mennesker som har valgt en edru livsstil.

FN-sambandet: FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. FN-sambandet har 60 landsomfattende medlemsorganisasjoner og 690 skoler og barnehager som medlemmer.

Forut: Forut er Juvente, Juba og IOGTs bistandsorganisasjon. Forut arbeider i seks land i Afrika og Asia.

Frivillighet Norge: Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge.

The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN):  ICAN er en global kampanje som arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overbevise og presse sine myndigheter til å starte forhandlinger for en avtale som forbyr atomvåpen.

IOGT i Norge: En av Juventes to voksenorganisasjoner. IOGTs visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv, og en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette.

IOGT International: IOGT International er paraplyorganisasjon for 129 organisasjoner fra 55 land som alle jobber for fred, solidaritet og å redusere rusproblemer.

Junior- og barneorganisasjonen Juba: Juba er Juventes småsøsken, og arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet, for å lære opp barn til demokratisk deltakelse og for å bidra til en mer rettferdig fordeling av godene i verden.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU): LNU er en paraplyorganisasjon som arbeider for interessene til norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

NordAN: Nordic Alcohol and Drug Policy Network (NordAN) er et nettverk som består av frivillige organisasjoner som jobber for å redusere bruken av alkohol og andre rusmidler og som støtter en restriktiv ruspolitikk.

Norges Fredsråd: NFR arbeider for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid og er et samarbeidsorgan for norske organisasjoner som driver fredsarbeid.

Stopp Hatprat: Stopp hatprat er en kampanje av unge mennesker mot hatprat og for menneskerettigheter på nett.

Ungdomens Nykterhetsförbund: UNF er Juventes svenske søsterorganisasjon som jobber for en demokratisk og solidarisk verden fri for rusmidler.