Intro image

Hvit jul er en kampanje som ønsker å sette fokus på rus i jula, særlig av hensyn til barn.

Gå til hvitjul.no

Prosjekter > Hvit jul

Hvit jul

Hvit jul er en kampanje som ønsker å sette fokus på barns rettigheter og behov i julen. Vi vet at det er enormt mange barn som vokser opp med rusmisbrukende foreldre. Julehøytiden innebærer ”legitimering” av høyt alkoholforbruk og en tradisjon for å holde samværet innenfor kjernefamilien. For barnet blir julen en tid med forventa ubehag uten noen naturlige pauser i møte med andre trygge voksne.

Men det er ikke bare barn av rusmisbrukere som kan føle ubehag når trygge mamma eller pappa plutselig er annerledes, lukter annerledes, ler litt høyere enn vanlig eller ikke lenger er så flink til å se hva du trenger, eller tolke dine behov. Alle barn har rett til en hvit jul!

Hovedmålene til kampanjen er:

  • Å gjennomføre en kampanje mot opinionen, politikere og media som setter fokus på barns situasjon, og hva de trenger, i forhold til voksnes alkoholforbruk spesielt i julen.
  • Å få flere voksne til å avstå fra alkohol i julehelgen.
  • Å arrangere alkoholfrie aktiviteter for barn og ungdommer.

Hvit jul handler i praksis om å få voksne til å skrive under på en kontrakt der de lover å ikke drikke alkohol på julaften, første juledag og andre juledag dersom de skal være sammen med barn i julen. En kan også skrive under for å vise solidaritet på tross av at man ikke selv feirer julehøytiden sammen med barn og ungdom.

Gjennom Hvit jul arrangeres det også aktiviteter for barn og ungdom. Både for de som trenger å få en pause i en alkoholfri sone med trygge ungdommer og voksne, men også for andre som synes juletiden er lang med for få fritidstilbud.

Hvit jul er en kampanje som gjennomføres av IOGT, Juba og Juvente.

Prosjektleder

Mari-Marthe Apenæs

Kampanjeleder (IOGT)
479 73 402
E-post