Intro image

Kolon setter ungdom i stand til å ta gode valg for seg selv og samfunnet rundt.

Gå til e-læring

Prosjekter > Kolon

Kolon

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Kolon har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

Undervisning om rusmidler for ungdom: E-læring

Gå til e-læringjuvente.no/kolon

Juventes e-læringsopplegg Kolon er rettet mot ungdom mellom 13 og 15 år, men er også et nyttig verktøy for andre ungdomsgrupper.  I Kolon kombinerer vi fakta om alkohol og cannabis med videoer, bilder og oppgaver. I den andre delen av opplegget fokuserer vi på det å ta egne valg – kunnskap om hva dette innebærer og refleksjon rundt hva som er det beste valget for enkeltpersonen.

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. Med øreplugger kan e-læringen gjennomføres i grupper eller klasser. Det utarbeides for øyeblikket digitalt støttemateriell som skal styrke og utdype ungdoms ruskompetanse.

Andre læringsressurser

Gjennom Kolon er flere læringsressurser for bruk av ungdom under utvikling. Foreløpig er vårt hefte «Dette må du vite om alkohol og cannabis» tilgjengelig på subjectaid.no, her kan du gratis bestille hele klassesett.

Ung-til-ung metodikk

Juvente bruker ungdom i sin formidling.  Hovedgrunnen til dette er at vi gjennom forskningslitteratur og egen erfaring vet at ung-til-ung metodikk er en smart måte å snakke med ungdom om sensitive temaer på. Når ungdom snakker med ungdom får man en annen åpenhet og villighet til å ta opp temaer som vanligvis er assosiert med moralisering, sånn som rus eller sex. Gjennom Kolon har vi utdannet engasjert ungdom i bruk av ung-til-ung metodikk  for grupper. Frivillige fra Juvente kan komme å holde et aktivitetsbasert opplegg hvor ungdom reflekterer rundt alkohol og ruskultur.

Bestill opplegg om alkohol og rusmidler til ungdomsgrupper

Juvente besøker skoleklasser, konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper etter forespørsel. Da holder vi et opplegg på en til to timer, der vi bruker aktivitet og deltakelse for å få til gode refleksjoner sammen med tilhørerne. Det er anbefalt at tilhørerne på forhånd har tatt elæringen vår (se link øverst på siden), dette er valgfritt og vi kan fint holde opplegg uten dette også. Vi bruker ung-til-ung metodikk, dette innebærer at det vil være frivillige ungdommer fra Juvente som holder selve opplegget. Målet er å få tilhørerne til å reflektere over hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker dem selv og andre, og skape et engasjement som gjør at de tenker over sine valg i møte med rusmidler. Dette tilbudet er gratis, og variasjon av tid og innhold kan avtales.

Ønsker dere besøk av oss, eller har andre spørsmål, send en mail til kolon@juvente.no

 

 

Hvordan snakke med ungdom om rus?

Tre tips til hvordan du kan snakke med ungdom om rusmidler.

Les hele artikkelen

Kontaktperson

Iselin Havstein Glover

Prosjektleder
402 36 217
E-post