Intro image

Kolon setter ungdom i stand til å ta gode valg for seg selv og samfunnet rundt.

Gå til e-ressurser

Prosjekter > Kolon

Kolon

Gjennom flere tiår har Juvente arbeidet med å spre kunnskap om alkohol og rusmidler, og med å oppfordre ungdom til å ta selvstendige valg. Gjennom prosjektet Kolon har vi videreutviklet og bearbeidet denne kunnskapen slik at den kan nå en ny generasjon med ungdom.

 

På ungdoms premisser

Grunntanken i Kolon er at ungdom er i stand til å ta gode valg for seg selv, og at de ikke trenger noen som kommer å “forteller de hva de skal gjøre”. Vi inviterer alle til å ta selvstendige valg, og et godt valg vil variere fra person til person. Vår oppgave er å gi faglig solid kunnskap og invitere til refleksjon rundt rusmidler. På den måten styrker vi hver enkelt sitt grunnlag for sine valg. Juvente har lang erfaring og faglig kompetanse om formidling av rusundervisning for ungdom. Vi støtter oss på forskning om rusmidler og benytter metoden ung-til-ung formidling.

 

Engasjerende og interaktiv e-læring

Juventes e-læringsopplegg Kolon er rettet mot ungdom mellom 13 og 15 år, men er også et nyttig verktøy for andre ungdomsgrupper.  I Kolon kombinerer vi fakta om alkohol og cannabis med videoer, bilder og oppgaver. I den andre delen av opplegget fokuserer vi på det å ta egne valg – kunnskap om hva dette innebærer og refleksjon rundt hva som er det beste valget for enkeltpersonen.

Gjennom film, bilder, tekst og quiz settes rusmidler i sammenheng med flere av målene i læreplanen:

  • Egen helse, egne valg og konsekvenser av bruk
  • Ruspolitikk nasjonalt og globalt
  • Samfunn og økonomi
  • Sosialisering og verdier

E-læring er en effektiv måte å nå ungdom på, og plattformen fungerer like fint på mobil som på PC. Med øreplugger kan e-læringen gjennomføres i grupper eller klasser.

 

Ung-til-ung formidling

Juvente bruker ungdom i sin formidling.  Hovedgrunnen til dette er at vi gjennom forskningslitteratur og egen erfaring vet at ung-til-ung metodikk er en smart måte å snakke med ungdom om sensitive temaer på. Når ungdom snakker med ungdom får man en annen åpenhet og villighet til å ta opp temaer som vanligvis er assosiert med moralisering, sånn som rus eller sex. Gjennom Kolon har vi utdannet engasjert ungdom i bruk av ung-til-ung metodikk  for grupper.

 

Andre læringsressurser

I tillegg til e-læring har vi flere informative videoer som tar opp vanlige temaer knyttet til alkohol og cannabis. Lærere kan også bestille hefter til bruk i klasserom gratis. E-læring, filmer og link til bestilling av hefter ligger på e-ressurs siden. Denne siden vil oppdateres med nye ressurser etter hvert.

 

Bestill opplegg om alkohol og rusmidler til ungdomsgrupper

Juvente besøker skoleklasser, konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper etter forespørsel. Da holder vi et opplegg på en til to timer, der vi bruker aktivitet og deltakelse for å få til gode refleksjoner sammen med tilhørerne. Det er anbefalt at tilhørerne på forhånd har tatt elæringen vår (se link øverst på siden), dette er valgfritt og vi kan fint holde opplegg uten dette også. Vi bruker ung-til-ung metodikk, dette innebærer at det vil være frivillige ungdommer fra Juvente som holder selve opplegget. Målet er å få tilhørerne til å reflektere over hvordan alkohol og andre rusmidler påvirker dem selv og andre, og skape et engasjement som gjør at de tenker over sine valg i møte med rusmidler. Dette tilbudet er gratis, og variasjon av tid og innhold kan avtales.

Ønsker dere besøk av oss, eller har andre spørsmål, fyll ut skjemaet under eller send en mail til kolon@juvente.no

Hvordan snakke med ungdom om rus?

Tre tips til hvordan du kan snakke med ungdom om rusmidler.

Les hele artikkelen

Forespørsel om Kolon

Kontaktperson

Kristine Flatnes

Prosjektleder
976 94 353
E-post

Meena Golabek

Prosjektleder

E-post