Intro image

Gjennom Skjenkekontrollen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet.

Gå til skjenkekontrollen.no

Prosjekter > Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å redusere ungdomsfyll ved å få kommunene til å skjerpe kontrollene av dagligvarebutikker.

Det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker og på utesteder – selv uten falsk legitimasjon. Skjenkekontrollen-kampanjen går ut på å teste om butikker selger alkohol til mindreårige. Juventemedlemmer mellom 14 og 16 år går inn i en butikk, plukker med seg øl eller rusbrus, og går til kassa for å betale. Vi fører statistikk over alle forsøkene for å se hvilke kommuner, fylker og butikkjeder som er dårligst på alderskontroll.

Les mer på Skjenkekontrollen.no.

Prosjektleder

Ida Braaten

Organisasjonssekretær
971 93 885
E-post