Intro image

Gjennom Skjenkekontrollen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet.

Gå til skjenkekontrollen.no

Prosjekter > Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontroll-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg til mindreårige i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å ansvarliggjøre kommunene gjennom å få de til å skjerpe kontrollene av alkoholsalg i dagligvarebutikker.

Det er altfor lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker og Vinmonopol i Norge – selv uten falsk legitimasjon. Skjenkekontroll-kampanjen går ut på å teste om butikker selger alkohol til mindreårige. Juventemedlemmer mellom 14 og 16 år går inn i en butikk, plukker med seg øl eller rusbrus, og går til kassa for å betale. Vi fører statistikk over alle forsøkene for å se hvilke kommuner, fylker og butikkjeder som er dårligst på alderskontroll. Hvert år publiserer vi en rapport med fjorårets resultater. Disse finner du på skjenkekontrollen.no/rapporter/.

Les mer om kampanjen på Skjenkekontrollen.no.

Prosjektledere

Daniela Visekruna

Prosjektleder Skjenkekontrollen, BedreUten og Edruss
472 55 228
E-post