Bli medlem!

Så hyggelig at du vil bli medlem av Juvente. Du kan bli medlem fra det året du fyller 13 år. Det koster 50 kr for 2016, og 100 kr hvis du betaler for både 2016 og 2017. For personer over 26 år, koster det 250 kr å være medlem. Alle priser er per år.

I tillegg må du godta vårt medlemsløfte:

«Jeg ønsker en verden basert på menneskeverd, og avstår fra alkohol og andre rusmidler så lenge jeg er medlem av Juvente.»