Opp til meg

Opp til meg er et interaktivt undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring.

Illustrasjon av mennesker

Formål

Bare du kan bestemme over deg selv. Det er det viktig for oss at du vet! Ungdom trenger Ikke å bli fortalt hva de skal mene, si og gjøre. Alt de trenger er kunnskap og støtte til å kunne ta sine egne valg.

Derfor har vi i ungdomsorganisasjonen Juvente utviklet undervisningsopplegget “Opp til meg”, som tar opp temaer som rusmidler, helse og livsmestring. Vi besøker skoleklasser og andre grupper av ungdommer for å ta opp disse temaene gjennom ulike øvelser hvor alle får muligheten til å dele tankene og meningene sine.

Opp til meg

Målet vårt er å gi deg verktøyene du trenger for å ta gode, selvstendige valg. Vi vil gjøre deg i stand til å tenke gjennom sosiale normer og reflektere over hvordan du kan være inkluderende og skape en bra ungdomstid både for deg selv og dem rundt deg.

Det er du selv som må ta de mange små og store valgene som former den personen du ønsker å være og skaper det livet du har lyst til å leve. Det er ikke sikkert at det som er riktig for meg er riktig for deg.

For å lese mer om “Opp til meg”, sjekk ut hjemmesiden.

For undervisere

«Opp til meg» er et undervisningsmateriell om rusmidler, helse og livsmestring. For deg som er lærer, konfirmantleder eller på andre måter er i kontakt med ungdom, kan «Opp til meg» hjelpe deg med å skape interaktiv undervisning som oppfordrer til refleksjon rundt hvordan de ønsker å leve livene sine.

Vi har troen på å gi ungdom kunnskap og å oppfordre dem til å ta selvstendige valg. Gjennom refleksjon rundt konsekvenser av valgene man tar, og respekt for de som velger annerledes enn seg selv, ønsker vi å bidra til en positiv og inkluderende ungdomstid.

Vi arrangerer også den årlige Livsmestringskonferansen for ungdom og lærer på 9. trinn. Den avholdes på Fornebu. Du kan lese mer, og melde på din skole her!

Illustrasjon av mennesker