Intro image

Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Politikk

Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Hele Juventes ideologi og politiske fundament bygger på tanken om menneskeverd: Juvente mener at alle mennesker har rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si, mene og tro det man vil uten frykt for forfølgelse, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, livssyn, seksuell legning, funksjonsnivå, kjønn eller andre ulikheter.

Vi arbeider mot rusproblemer, diskriminering, sosiale problemer, undertrykking, krig og konflikter, og engasjerer oss for menneskeverd, solidaritet, demokrati, rettferdighet, utvikling og fred.

Juvente arbeider for å skape engasjerende, trygge og inkluderende miljøer hvor menneskeverd står i sentrum, og bruk av rusmidler er overflødig. Vi jobber for å redusere drikkepress og gjøre det enklere for alle å ta egne valg. Juvente ønsker å endre samfunnet vi lever i, og arbeider aktivt for å forbedre egen og andres hverdag. Juvente vil bedre livssituasjonen til mennesker både i og utenfor Norge.

Juvente er en solidaritetsorganisasjon med et avholdsstandpunkt. Vi arbeider mot rusproblemer, diskriminering, sosiale problemer, undertrykking, krig og konflikter, og engasjerer oss for menneskeverd, solidaritet, demokrati, rettferdighet, utvikling og fred.