Historie

Juvente ble stiftet på landsmøtet Xtra 1. og 2. juli 1992, men historien vår strekker seg mye lengre tilbake. I over 100 år har ungdom organisert seg for fred og solidaritet og mot rusproblemer gjennom Juvente og våre forløpere.

Noen få eksempler på plakater laget av DNTU, NGU og Juvente.

NGU og DNTU

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU) ble stiftet i Fredrikstad i 1909. NGU valgte mottoet «Internasjonalt rusdrikkforbud og brorskap», men endret dette senere til «Edruelighet – Fred – Folkelykke». NGU hadde 1000 medlemmer allerede et år etter opprettelsen, og nådde sitt høyeste medlemstall i 1945, da organisasjonen hadde 7 714 medlemmer. NGU jobbet både med edruskapsarbeid og fredsarbeid, og det var NGUs engasjement på Ceylon (dagens Sri Lanka) som la grunnlaget for det som i dag er Forut.

NGUs fjerde landsmøte i Drammen i 1912. Litt mer formelt enn dagens landsmøter i Juvente.

Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund (DNTU) ble stiftet i 1924 som en sentralorganisasjon for mange allerede eksisterende ungdomsavholdslag. De første ungdomslagene i DNT ble stiftet så tidlig som på slutten av 1870-tallet.

Juvente stiftes

DNTU og NGU ble etter hvert to svært like organisasjoner som arbeidet på samme felt og med samme mål. Begge organisasjonene gikk derfor inn for sammenslåing, og det ble innkalt til ekstraordinære landsmøter i 1992, der Juvente ble stiftet.
IOGT og DNT fikk med sammenslåingen en felles ungdomsorganisasjon. I 2009 kom barneorganisasjonene etter, da IOGT Junior og Det Norske Totalavholdsselskaps Barneforbund (DNTB) slo seg sammen og dannet Juba. Å slå sammen IOGT og DNT – Edru Livsstil har vært oppe til diskusjon flere ganger, men har foreløpig ikke resultert i noen sammenslåing.

Fristil

Fristil var gjennom mange år Juventes største og viktigste rusforebyggende prosjekt. Det hadde røtter tilbake til 1972, og ble lagt ned i 2013 etter bortfall av støtte til videre drift av prosjektet. Før prosjektet fikk navnet Fristil gikk det under navnene Holdning Til Rusgift og Handling Mot Rusgift.

Fristils visjon var “å skape gode, trygge og spennende ungdomsmiljøer der ungdom får mulighet til å vise at de kan, tør og vil ta utfordringer og der rusgifter dermed blir overflødige”. Tiltaket rettet seg mot ungdomsskoleelever i 9. klasse og var basert på ung-til-ung-metoden, det vil si at det var unge selv som sto for gjennomføringen av opplegget.

Opplegget besto av fire deler: I Intro deltok noen elever fra hver klasse på et kurs ledet av frivillige fra Juvente, i Klasse skulle disse elevene lære videre det de hadde lært til sin egen klasse. På Opplevelse møttes deltakerne fra Intro og Klasse hverandre igjen for å få en skikkelig opplevelse sammen. Siste del ble kalt Aktivitet, hvor Fristil-deltakerne kunne gå ut i sitt eget lokalmiljø for å gjennomføre egne aktiviteter.

Mangfold og inkludering

Alle mennesker er forskjellige. Det mener Juvente er en bra ting. Uansett hvilken hudfarge man har, hvem man forelsker seg i, hvilken religion eller livssyn en har, hvordan man ser ut eller andre ting som noen bruker som årsak til å diskriminere – alle skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene. Ulikhet er ikke et problem, men noe som må respekteres og verdsettes. For at alle skal få et best mulig liv, er det nødvendig at vi alle er åpne og villige til å tilpasse oss andres behov.

Kolon teater

Kolon var Juventes omreisende teater, som besøkte videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet. Fra 1980 til 2009 turnerte til sammen 97 skuespillere som utgjorde 29 turnégrupper Norge på kryss og tvers. Til sammen spilte alle Kolon-gruppene 3557 forestillinger på 85 % av alle videregående skoler og et hundretalls ungdomsskoler. Tusenvis av ungdommer så forestillingene hvert år.
Skuespillerne var mellom 19 og 25 år, og spilte i stykker som var lagt tett opp til målgruppens hverdag. Det handlet om utfordringer i hverdag og fest. Rusmidler var – og er – en del av festen for mange, og dette ble også belyst i stykkene. Målet var å få ungdom til å utsette bruken av alkohol gjennom å gjøre et inntrykk gjennom musikk, humor og teatralske situasjoner ungdom kjente seg igjen i.

Noen av Kolon-gruppene som turnerte skoler over hele landet mellom 1980 og 2009.

Ledere

1909 – 1911: Haakon Thiis

1911 – 1912: Realf Sørensen

1912 – 1913: Axel Borgen

1913 – 1914: Jens Halvorsen

1914 – 1916: Realf Sørensen

1916 – 1921: Jens Halvorsen

1921 – 1923: Erling Gjerken

1923 – 1925: Olaf Tveterås

1925 – 1928: Sig. R. Johannesen

1928 – 1931: Henrik Lindstrøm

1931 – 1932: Helmer Birkedal

1932 – 1935: Johan M. Mjøsund

1935 – 1942: Paul Kvamme

1935 – 1942: Paul Kvamme

1942 – 1946: Harald Johnsen

1946 – 1946: Olaf Ramsvik

1946 – 1949: Kåre B. Werner

1949 – 1952: Per Thiedemann

1952 – 1953: Kjell Poulsen

1953 – 1962: Arvid J. Johnsen

1962 – 1965: Tore Søraa

1965 – 1969: Alf-Cato Gaaserud

1969 – 1973: Thorleif Jenssen

1973 – 1975: Helge Kolstad

1975 – 1977: Terje Heggernes

1924 – 1926: Roger With
1926 – 1928: Johan Lid
1928 – 1929: Roger With
1929 – 1930: Arne Kvam
1930 – 1931: Edvard Nyhamar
1931 – 1932: Sigurd Haugen
1932 – 1933: Haakon Odd Christiansen
1933 – 1934: H. O. Christiansen
1934 – 1936: Arne Kvam
1936 – 1939: Nils Berglia
1939 – 1945: Jens Risdal
1945 – 1949: Knut Mathisen
1949 – 1951: Ivar Skre
1951 – 1953: Gunnar Brøvig
1953 – 1955: Reidar Aschim
1955 – 1959: Helge Bjørn Pedersen
1959 – 1963: Elin Rø
1963 – 1969: Oddvar Pettersen
1969 – 1971: Elin Rø
1971 – 1973: Oddvar Pettersen
1973 – 1977: Jarl Brevik
1977 – 1981: Jan Rudolf Pettersen
1981 – 1985: Bjørg Totland
1985 – 1987: Arne Lyngstad
1987 – 1989: Eidar Tøllefsen
1989 – 1991: Guro Irene Ødegård
1991 – 1992: Hege Bjerkestrand

1992 – 1993: Ida Oleanna Haugen

1993 – 1995: Vigdis Vestby

1995 – 1997: Torstein Nybø

1997 – 2001: Sten Magne Beglund

2001 – 2003: Marte Haabeth Grindaker

2003 – 2005: Martin Hermstad Løvlien

2005 – 2007: Odrun Katrine Bergland

2007 – 2009: Eivind Marienborg

2009 – 2012: Adrian Farner Rogne

2012 – 2013: Amanda Rose Stratford Gamst

2013 – 2014: Kristoffer Holm

2014 – 2016: Maria Elizabet Aspen

2016 – 2018: Øyvind Kind Robertsen

2018 – 2021: Christina Babington

2021 – 2023: Sarah Fabricius Jul-Rasmussen

2023 – D.D: André Thomassen Haugen